Home

SAM_1798

Verandermanagement in vogelvlucht

Elk bedrijf, (overheids-)instelling, vereniging, stichting of welk samenwerkingsverband dan ook, elke organisatie verandert. Veranderen is een continu en dynamisch proces gericht op de continuïteit, efficiency en rendement van de organisatie. Visie, missie, strategie en doelstellingen leiden tot uitbreiden, inkrimpen, fuseren, overnames of reorganisaties. De organisatie moet anticiperen op onder andere markt- en/of technologische ontwikkelingen, de concurrentie, veranderende distributie en overheidsmaatregelen. Je kunt de grote lijnen bedenken, maar implementatie en borging binnen de organisatie is net zo belangrijk. De sleutel tot succesvol veranderen is volgens mij dan ook het commitment van de medewerkers in de teams.

Elke organisatie werkt met mensen, allemaal uniek in hun soort. Soms wars van veranderen omdat het de routine doorbreekt, als bedreigend ervaren wordt en de overall-doelstellingen niet gedeeld worden. Om deze processen in goede banen te leiden en organisatie en medewerkers mee te krijgen in de veranderingen is een hierop toegeruste verandermanager nodig. Een adviseur die bekend is met de mechanismen die optreden bij verandertrajecten en die gestructureerd richting kan geven aan het veranderproces.

Ik maakte het allemaal mee binnen een woningcorporatie, maar het is van toepassing op elke veranderende organisatie. Mijn kracht ligt in het implementeren en borgen van veranderprocessen binnen een organisatie door bedrijfsresultaat te verbinden aan cultuurtrajecten. Mijn werkwijze is het in positie brengen van een autonoom team dat op eigen kracht de bedrijfsvoering doorvoert en doelstellingen behaalt. De invulling van mijn rol is naast het sturen op de te behalen resultaten, het inspireren en enthousiasmeren van een team dat met plezier de klus klaart.